Jestem osobą niedowidzącą. Zmień kontrast na wyższy
logoUg Internetowa Rejestracja Kandydatów - studia podyplomowe
Online..
Osób online: 12
2014-04-05 08:00 BRAK NUMERU PESEL - zapisy w IRK

UWAGA!

Kandydaci, którzy nie mogą dokonać zapisu na studia podyplomowe za pośrednictwem IRK (nie posiadają numeru pesel), proszeni są o kontakt z sekretariatem wybranych studiów podyplomowych. Dane teladersowe do ww. dostępne są na stronie interenowej http://nowa.ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/oferta

 

Wyszukaj Studia Podyplomowe
Wydział EkonomicznyRejestracja (od do)
Międzywydziałowe Studia EMBA (edycja nr: P308-10 rok 2017) Kończy się 2017-10-25 23:55:00
Podyplomowe Studia Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej (edycja nr: P310-06 rok 2017) Skończyła się 2017-09-30 23:58:00
Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne (edycja nr: P307-15 rok 2017) Skończyła się 2017-10-13 23:55:00
Studia Podyplomowe Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach (edycja nr: P340-02 rok 2017) Kończy się 2017-11-02 23:55:00
Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (edycja nr: P321-10 rok 2017) Kończy się 2017-11-02 14:00:00
Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego (edycja nr: P305-10 rok 2017) Skończyła się 2017-10-20 23:59:00
Studia Podyplomowe Innowacyjne praktyki public relations (edycja nr: P331-07 rok 2017) Kończy się 2017-11-02 10:00:00
Studia Podyplomowe Kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym (edycja nr: P304-06 rok 2017) Kończy się 2017-11-02 10:00:00
Studia Podyplomowe Marketing międzynarodowy (edycja nr: P306-05 rok 2017) Skończyła się 2017-10-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich (edycja nr: P350-05 rok 2017) Kończy się 2017-10-31 23:55:00
Studia Podyplomowe Start po doktorat (edycja nr: P334-01 rok 2017) Skończyła się 2017-09-27 12:00:00
Studia Podyplomowe Transport i Logistyka (edycja nr: P301-10 rok 2017) Skończyła się 2017-10-16 23:55:00
Wydział FilologicznyRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu (edycja nr: F18-04 rok 2017) Skończyła się 2017-09-29 23:55:00
Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne (edycja nr: PF60-03 rok 2017) Skończyła się 2017-09-29 23:55:00
Podyplomowe Studia Surdologopedyczne (edycja nr: PF15-04 rok 2017) Kończy się 2018-01-19 23:55:00
Podyplomowe Studia Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania (edycja nr: PF20-08 rok 2017) Skończyła się 2017-09-30 23:55:00
Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej (edycja nr: PF06-10 rok 2017) Skończyła się 2017-09-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Dwujęzyczność – metody nauki i terapii dziecka (edycja nr: PF10-01 rok 2017) Kończy się 2018-01-12 23:55:00
Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji (edycja nr: PF11-01 rok 2017) Skończyła się 2017-10-10 23:55:00
Studia podyplomowe Logopedia medialna (edycja nr: PF05-06 rok 2017) Kończy się 2018-01-19 23:55:00
Studia Podyplomowe Logopedyczne (edycja nr: F02-10 rok 2017) Skończyła się 2017-09-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Nauczanie języka kaszubskiego (edycja nr: PF03-05 rok 2017) Skończyła się 2017-09-17 23:55:00
Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego (edycja nr: PF04-03 rok 2017) Skończyła się 2017-09-22 23:55:00
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne
Studia Podyplomowe Translatoryka
Studia podyplomowe Wczesna Interwencja Logopedyczna (edycja nr: PF99-10 rok 2017) Kończy się 2018-01-19 23:55:00
Studia Podyplomowe Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (edycja nr: PF12-01 rok 2017) Skończyła się 2017-10-10 23:55:00
Wydział HistorycznyRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe Gedanistyka (edycja nr: PH04-07 rok 2017) Skończyła się 2017-09-29 23:55:00
Studia Podyplomowe Historii Sztuki (edycja nr: PH03-03 rok 2017) Kończy się 2017-10-31 23:55:00
Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki (edycja nr: P501-09 rok 2017) Skończyła się 2017-10-01 23:55:00
Wydział Nauk SpołecznychRejestracja (od do)
Hermeneutyka cywilizacji - studia międzykulturowe (edycja nr: P710-01 rok 2017) Kończy się 2017-10-31 23:55:00
Podyplomowe Studia Psychologia przywództwa w organizacjach (edycja nr: P704-10 rok 2017) Skończyła się 2017-10-02 23:55:00
Podyplomowe Studia Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju (edycja nr: P718-11 rok 2017) Rozpoczyna się 2017-12-01 00:00:00
Studia Podyplomowe "Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i poradnictwo rodzinne" (edycja nr: P7016 rok 2017) Kończy się 2017-10-22 23:55:00
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (edycja nr: P719-05 rok 2017) Skończyła się 2017-10-16 23:55:00
Studia Podyplomowe Diagnostyka psychologiczna (edycja nr: P727-04 rok 2017) Skończyła się 2017-10-02 23:55:00
Studia Podyplomowe Dyplomacja współczesna (edycja nr: P730-05 rok 2017) Skończyła się 2017-10-16 23:55:00
Studia Podyplomowe Dziecko i muzyka (edycja nr: P724-02 rok 2017) Skończyła się 2017-09-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (edycja nr: P754-06 rok 2017) (dodatkowa rekrutacja) Skończyła się 2017-09-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym (edycja nr: P723-03 rok 2017) Kończy się 2017-11-06 23:55:00
Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (edycja nr: P720-06 rok 2017) (dodatkowa rekrutacja) Skończyła się 2017-09-21 23:59:00
Studia Podyplomowe Psychologia coachingu biznesowego (edycja nr: P725-03 rok 2017) Kończy się 2017-11-30 23:55:00
Studia Podyplomowe Psychologia kliniczna (edycja nr: P732-01 rok 2017) Skończyła się 2017-10-02 23:55:00
Studia Podyplomowe Psychologia Sportu (edycja nr: P706-08 rok 2017) Kończy się 2017-11-30 23:55:00
Studia Podyplomowe Psychologia Transportu (edycja nr: P740-10 rok 2017) Kończy się 2017-10-22 23:55:00
Studia Podyplomowe Psychotraumatologia (edycja nr: P731-01 rok 2017) Skończyła się 2017-08-30 23:55:00
Studia Podyplomowe Reklama i marketing medialny
Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (edycja nr: P702-04 rok 2017) Skończyła się 2017-10-16 23:55:00
Studia Podyplomowe Socjoterapia i praca z grupą
Studia Podyplomowe Stosowana analiza zachowań: terapia spektrum zaburzeń autystycznych (edycja nr: P709-02 rok 2017) Rozpoczyna się 2017-11-01 00:00:00
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (edycja nr: P721-04 rok 2017) Skończyła się 2017-09-16 23:55:00
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (edycja nr: P722-04 rok 2017) Skończyła się 2017-09-16 23:55:00
Studia Podyplomowe Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji (edycja nr: P760-03 rok 2017) Skończyła się 2017-09-21 23:55:00
Wydział Oceanografii i GeografiiRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe GIS - System Informacji Geograficznej (edycja nr: PG01-06 rok 2017) Skończyła się 2017-08-27 23:55:00
Wydział Prawa i AdministracjiRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Prawa Pracy (edycja nr: P603-10 rok 2017) Skończyła się 2017-09-29 23:55:00
Studia Podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach (edycja nr: P620-04 rok 2017) Skończyła się 2017-10-06 23:55:00
Studia Podyplomowe Legislacja administracyjna (edycja nr: P602-03 rok 2017) Skończyła się 2017-10-12 23:55:00
Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych (edycja nr: P621-01 rok 2017) Skończyła się 2017-10-08 23:55:00
Studia Podyplomowe Podatki i prawo podatkowe
Studia Podyplomowe Postępowanie administracyjne (edycja nr: P606-09 rok 2017) Skończyła się 2017-10-12 23:55:00
Studia podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii (edycja nr: P630-04 rok 2017) Skończyła się 2017-09-18 23:55:00
Studia Podyplomowe Prawo cywilne
Studia Podyplomowe Prawo medyczne (edycja nr: 607-04 rok 2017) Skończyła się 2017-09-17 23:55:00
Studia Podyplomowe Prawo spółek (edycja nr: P604-06 rok 2017) Skończyła się 2017-09-15 23:55:00
Wydział ZarządzaniaRejestracja (od do)
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne (edycja nr: P252-01 rok 2017) Skończyła się 2017-09-22 23:55:00
Podyplomowe Studia Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (edycja nr: P256-15 rok 2017) Skończyła się 2017-10-20 23:59:00
Podyplomowe Studia Menadżerskie (edycja nr: P259-10 rok 2017) Kończy się 2017-10-27 23:55:00
Podyplomowe Studia Rachunkowości ACCA (edycja nr: P208-03 rok 2017) Skończyła się 2017-10-08 23:55:00
Studia Podyplomowe Komercjalizacja nieruchomości (edycja nr: P270-09 rok 2017) Skończyła się 2017-10-15 23:55:00
Studia Podyplomowe Lean Management w usługach (edycja nr: P209-03 rok 2017) Skończyła się 2017-09-29 23:55:00
Studia Podyplomowe Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych (edycja nr: P210-03 rok 2017) Kończy się 2018-01-18 23:55:00
Studia Podyplomowe Rachunkowości ACCA - poziom profesjonalny (edycja nr: P280-02 rok 2017) Skończyła się 2017-10-15 23:55:00
Studia podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr: P250-17 rok 2017) Skończyła się 2017-09-24 23:55:00
Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości (edycja nr: P204-11 rok 2017) Skończyła się 2017-10-10 23:55:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej (edycja nr: P205-04 rok 2017) Kończy się 2017-10-27 23:55:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (edycja nr: P271-11 rok 2017) Skończyła się 2017-10-10 23:55:00
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
© 2006-2015 Centrum Informatyczne UG