Jestem osobą niedowidzącą. Zmień kontrast na wyższy
logoUg Internetowa Rejestracja Kandydatów - studia podyplomowe
Online..
Osób online: 3
Internetowa Rejestracja Kandydatów
2014-04-05 08:00 BRAK NUMERU PESEL - zapisy w IRK

UWAGA!

Kandydaci, którzy nie mogą dokonać zapisu na studia podyplomowe za pośrednictwem IRK (nie posiadają numeru pesel), proszeni są o kontakt z sekretariatem wybranych studiów podyplomowych. Dane teleadresowe do ww. dostępne są na stronie interenowej http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/oferta

 

Wyszukaj Studia Podyplomowe
Wydział BiologiiRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych (edycja nr: L20-10 rok 2020) Skończyła się 2020-09-04 23:55:00
Wydział EkonomicznyRejestracja (od do)
Międzywydziałowe Studia EMBA (edycja nr: PE08-15 rok 2020) Skończyła się 2020-09-22 12:00:00
Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne (edycja nr: P307-18 rok 2020) Skończyła się 2020-10-08 23:59:00
Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy (edycja nr: P321-13 rok 2020) Skończyła się 2020-10-11 23:59:00
Studia Podyplomowe Handlu Zagranicznego (edycja nr: P305-13 rok 2020) Skończyła się 2020-09-15 23:59:00
Studia Podyplomowe Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich (edycja nr: PE50-06 rok 2020) Skończyła się 2020-10-29 23:59:59
Studia Podyplomowe Transport i Logistyka (edycja nr: P301-13 rok 2020) Skończyła się 2020-10-21 23:55:00
Studia Podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej (edycja nr: P311-03 rok 2020) Skończyła się 2020-10-12 23:59:00
Wydział FilologicznyRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu (edycja nr: PF18-07 rok 2020) Skończyła się 2020-09-25 23:59:00
Podyplomowe Studia Gerontologopedyczne (edycja nr: PF60-06 rok 2020) Skończyła się 2020-09-11 23:59:00
Podyplomowe Studia Neurologopedyczne (edycja nr: PF09-13 rok 2020) Skończyła się 2020-09-03 23:59:00
Podyplomowe Studia Surdologopedyczne (edycja nr: PF15-06 rok 2020) Skończyła się 2020-09-11 23:59:00
Podyplomowe Uzupełniające Studia Terapii Logopedycznej (edycja nr: PF06-13 rok 2020) Skończyła się 2020-09-11 23:59:00
Studia Podyplomowe Dwujęzyczność – metody nauki i terapii dziecka (edycja nr: PF10-03 rok 2020) Skończyła się 2020-09-30 23:59:00
Studia Podyplomowe Italianistyczne (edycja nr: PF17-03 rok 2020) Skończyła się 2020-10-06 23:59:59
Studia podyplomowe Logopedia medialna (edycja nr: PF05-08 rok 2020) Skończyła się 2020-09-11 23:59:00
Studia Podyplomowe Logopedyczne (edycja nr: PF02-13 rok 2020) Skończyła się 2020-09-11 23:59:00
Studia Podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego (edycja nr: PI04-07 rok 2020) Skończyła się 2020-09-22 23:59:00
Studia Podyplomowe Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego (edycja nr: PF70-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-17 23:59:59
Studia Podyplomowe Skandynawistyczne
Studia Podyplomowe Translatoryka
Wydział HistorycznyRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Historii (edycja nr: PU01-12 rok 2020) Skończyła się 2020-10-05 23:59:00
Studia Podyplomowe Gedanistyka (edycja nr: PU04-10 rok 2020) Skończyła się 2020-10-09 14:00:00
Studia Podyplomowe Historii Sztuki (edycja nr: PH03-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-19 23:55:00
Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego (edycja nr: PU07-09 rok 2020) Skończyła się 2020-09-27 23:59:00
Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe Podstaw Informatyki (edycja nr: P501-12 rok 2020) Skończyła się 2020-09-30 23:55:00
Wydział Nauk SpołecznychRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Psychologia przywództwa w organizacjach (edycja nr: P704-13 rok 2020) Skończyła się 2020-10-10 23:59:00
Podyplomowe Studia Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (edycja nr: P719-08 rok 2020) Skończyła się 2020-10-19 23:55:00
Studia Podyplomowe Diagnostyka psychologiczna (edycja nr: P727-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-01 23:55:00
Studia Podyplomowe Dyplomacja współczesna (edycja nr: P730-08 rok 2020) Skończyła się 2020-10-19 23:55:00
Studia Podyplomowe Edukacja Integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością (edycja nr: P734-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-20 23:59:00
Studia Podyplomowe Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli (edycja nr: P733-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-29 23:59:00
Studia Podyplomowe Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa (edycja nr: P715-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-29 23:59:00
Studia Podyplomowe Psychologia Sportu (edycja nr: P706-11 rok 2020) Kończy się 2020-11-20 23:59:00
Studia Podyplomowe Psychologia Transportu (edycja nr: P740-13 rok 2020) Skończyła się 2020-10-18 23:59:00
Studia Podyplomowe Psychotraumatologia (edycja nr: P731-05 rok 2020) Skończyła się 2020-09-14 23:55:00
Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (edycja nr: PW36-01 rok 2020) Skończyła się 2020-09-29 23:55:00
Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna (edycja nr: P702-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-02 23:59:00
Studia Podyplomowe Socjoterapia i praca z grupą (edycja nr: P770-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-02 23:59:00
Studia Podyplomowe Socjoterapia zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (edycja nr: PW37-01 rok 2020) Skończyła się 2020-09-29 23:55:00
Studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowań: terapia spektrum zaburzeń autystycznych (edycja nr: PW09-04 rok 2020) Kończy się 2021-02-05 23:59:00
Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych (edycja nr: P735-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-15 12:00:00
Wydział Oceanografii i GeografiiRejestracja (od do)
Studia Podyplomowe GIS - System Informacji Geograficznej (edycja nr: PG01-09 rok 2020) Analityk GIS Skończyła się 2020-09-04 23:55:00
Wydział Prawa i AdministracjiRejestracja (od do)
Podyplomowe Studia Prawa Pracy (edycja nr: P603-13 rok 2020) Skończyła się 2020-09-30 23:59:59
Studia Podyplomowe Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach (edycja nr: P620-07 rok 2020) Skończyła się 2020-09-30 15:00:00
Studia Podyplomowe Metodologia badań w naukach prawnych (edycja nr: PP10-01 rok 2020) Kończy się 2020-10-31 23:59:00
Studia Podyplomowe Ochrona danych osobowych (edycja nr: P621-04 rok 2020) Kończy się 2020-11-05 15:00:00
Studia Podyplomowe Podatki i prawo podatkowe (edycja nr: P617-14 rok 2020) Skończyła się 2020-10-05 23:59:00
Studia Podyplomowe Postępowanie administracyjne
Studia Podyplomowe Prawo medyczne (edycja nr: P607-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-25 00:00:00
Studia Podyplomowe Prawo spółek (edycja nr: P604-11 rok 2020) Skończyła się 2020-09-25 00:00:00
Wydział ZarządzaniaRejestracja (od do)
Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Ekonomia i finanse oraz Nauki o zarządzaniu i jakości (edycja nr: PZ15-02 rok 2020) Skończyła się 2020-09-24 23:59:00
Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne (edycja nr: P252-04 rok 2020) Skończyła się 2020-09-20 00:00:00
Podyplomowe Studia Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem (edycja nr: P256-18 rok 2020) Skończyła się 2020-10-26 23:59:59
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Rachunkowości ACCA (edycja nr: P208-06 rok 2020) Skończyła się 2020-10-07 23:59:00
Studia Podyplomowe Analiza Danych - Big Data (edycja nr: PZ60-01 rok 2020) Skończyła się 2020-10-09 23:59:00
Studia Podyplomowe Event Manager (edycja nr: P213-02 rok 2020) Skończyła się 2020-10-22 23:59:00
Studia Podyplomowe Komercjalizacja nieruchomości (edycja nr: P270-12 rok 2020) Skończyła się 2020-10-03 23:59:00
Studia Podyplomowe Menedżer w instytucjach kultury (edycja nr: P203-03 rok 2020) Skończyła się 2020-10-28 23:59:00
Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym (edycja nr: PZ81-01 rok 2020) Skończyła się 2020-10-15 23:59:00
Studia Podyplomowe Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych (edycja nr: P210-06 rok 2020) Skończyła się 2020-09-25 23:59:00
Studia Podyplomowe Rachunkowości ACCA - poziom profesjonalny (edycja nr: P280-05 rok 2020) Skończyła się 2020-10-09 23:59:00
Studia podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr: P250-20 rok 2020) Kończy się 2020-11-06 23:59:00
Studia Podyplomowe Wycena Nieruchomości (edycja nr: P204-14 rok 2020) Skończyła się 2020-10-08 23:59:00
Studia Podyplomowe Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa (edycja nr: P212-03 rok 2020) Skończyła się 2020-10-07 00:00:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej (edycja nr: P205-07 rok 2020) Skończyła się 2020-10-15 23:59:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim (edycja nr: P251-13 rok 2020) Skończyła się 2020-10-28 23:59:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (edycja nr: P271-14 rok 2020) Skończyła się 2020-10-08 23:59:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie procesami w biznesie (edycja nr: P214-03 rok 2020) Skończyła się 2020-10-15 23:59:00
Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT (edycja nr: P211-04 rok 2019) Skończyła się 2020-10-30 23:59:59
Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi
© 2006-2020 Uniwersytet Gdański